Menu


Aktualności

- Aktualności, Wszystkie

 Przedstawiamy video clip z gali MEKJA i MEKJA JUNIOR 2016.

————————————————————————————————————————————–

W jaki sposób zgłaszamy szkoły do MEKJA i MEKJA JUNIOR?

a) należy podać imię oraz nazwisko koordynatora konkursu (nauczyciela języka angielskiego z danej szkoły), nazwę szkoły oraz adres.
b) koordynator konkursu zobowiązuje się przesłać w pliku docx: imiona, nazwiska oraz maile uczniów, (wzór: Mateusz Kosierb, mateusz.kosierb@gmail.com) na mekja.solutions@gmail.com,
c) zgłoszenia szkół należy przesłać do 15.04.2018 roku,
d) zakwalifikowane szkoły zostaną poinformowane drogą e-mail.
e) lista z hasłami zostanie przesłana do szkół za pośrednictwem poczty polskiej.


Kto może wziąć udział w MEKJA 2018 i MEKJA JUNIOR 2018?

Jakie są procedury przystąpienia do MEKJA 2018 i MEKJA JUNIOR 2018?