Menu


Etapy konkursu

- Etapy konkursu, Wszystkie

 

ETAP I

 

RODZAJ SZKOŁY  ZAGADNIENIE MIASTA/GODZINA  TERMIN
KLASA TRZECIA Obrazki do pobrania
(zakładka: mekja junior)
 Według planu zajęć, który należy przesłać na maila organizatora.
KLASA SZÓSTA  1. Przyimki czasu: in, at, on;
2. Przyimki miejsca: in, on, under, at, next to;
3. Zaimki pytające: what, who, where, when, how, which;
4. Zaimki dzierżawcze;
5. Nieregularna liczba mnoga rzeczowników;
III KLASA GIMNAZJUM 1. Czasy gramatyczne: past simple, past continuous, present perfect oraz past perfect;
I KLASA LICEUM Strona bierna z czasami: present simple, present continuous, past simple, past continuous, future simple, present perfect.
II KLASA LICEUM Mowa zależna i następstwo czasów;

 

ETAP II

 

RODZAJ SZKOŁY  ZAGADNIENIE MIASTA/GODZINA  TERMIN
KLASA TRZECIA Obrazki do pobrania
(zakładka mekja junior).
Według planu zajęć.
KLASA SZÓSTA 1. Przysłówki częstotliwości: sometimes, never, always, often, usually, seldom;
2. Present simple vs present continuous
III KLASA GIMNAZJUM 1. Czasowniki, po których stosowana jest forma gerund, infinitive lub bare infinitive;
2. Zdania warunkowe I, II oraz III typu;
I KLASA LICEUM 1. Czasy gramatyczne: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect
2. Różne sposoby wyrażania przyszłości;
II KLASA LICEUM 1. Zwrot: would rather, would prefer, had better, I wish;
2. So / such; too / enough;
3. Konstrukcje typu so do I, neither do I;

 

ETAP III

RODZAJ SZKOŁY ZAGADNIENIA MIASTA/GODZINA TERMIN
KLASA SZÓSTA – DOM
-SZKOŁA (PRZYBORY SZKOLNE, MEBLE, POMIESZCZENIA)
– ZAWODY I WYKONYWANE PRACE,
– CZĘŚCI CIAŁA LUDZI I ZWIERZĄT,
– UBRANIA 
III KLASA GIMNAZJUM – KONFLIKTY I PROBLEMY SPOŁECZNE,
– ŚRODOWISKO,
– ŻYWNOŚĆ, 
– LUDZIE (CECHY OSOBOWOŚCI, WYGLĄD, ZAWODY)
I KLASA LICEUM – CHOROBY
-ŚRODOWISKO
– KULTURA I POLITYKA 
II KLASA LICEUM – ZAGADNIENIA DLA KLASY I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ORAZ …
– SPORT
– RELIGIA

 

FINAŁ

Przedstawiamy główne zagadnienie dla każdej klasy według rocznika. Każdy z Was musi powtórzyć sobie jak najwięcej słówek/zwrotów z danego obszaru leksykalnego.

KLASA


KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

FLASHCARDS (strona www)
KLASA 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ     HOME
KLASA 3 GIMNAZJUM     SHOPPING
KLASA 1 LICEUM     HEALTH
KLASA 2 LICEUM     CRIME & PUNISHMENT

Wzbogacajcie swoje słownictwo ! :).