Menu


Mekja Junior

- Mekja, Wszystkie

MEKJA JUNIOR – jest przeznaczona dla 3 klasy szkoły podstawowej. Konkurs ten nie polega na gramatyce, czytaniu czy też pisaniu. Umiejętność, którą sprawdzamy u dzieci będących w wieku ośmiu lat jest rozumienie podstawowych słów anglojęzycznych, które są załączone poniżej. Zadaniem nauczyciela jest realizowanie podanego słownictwa podczas trzyletniej edukacji aby w trzeciej klasie trzech uczniów z danej KLASY przystąpiło do konkursu. Nauczyciel podczas zajęć dydaktycznych powinien wykorzystać jak najwięcej podanych w załączniku słów oraz ćwiczyć ich zastosowanie w kontekście. Jedną z najbardziej popularnych metod nauczania w klasach od 1 do 3 szkoły podstawowej jest metoda audiolingwalna, która według Hanny Komorowskiej i Jeremiego Harmera polega na powtarzaniu chóralnym a następnie indywidualnym słów oraz zwrotów. Metoda ta rozwija sprawność słuchania i mówienia.

Hanna Komorowska przedstawia różne techniki nauczania słownictwa za pomocą: prezentacji, flashcards (które należy pobrać z załącznika), zastosowania słownictwa w nowych strukturach, stosowania gier pamięciowych.

Typy zadań, których można spodziewać się na konkursie MEKJA JUNIOR są następujące:

 

W jaki sposób odbywa się e-konkurs?

Uczniowie rozwiązują zadania na platformie edukacyjnej (www.englishplatform.solutions). Rywalizacja ta odbywa się poza szkołą lub w trakcie zajęć w laboratorium językowym lub sali informatycznej. Godzina rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu, jak również czas na rozwiązanie zadań jest ustalony przez organizatora.

 

pdfFiszki do pobrania dla koordynatorów