Menu


O Mekji

- Mekja, Wszystkie

 

Czym jest e-konkurs międzyklasowy z języka angielskiego?

 

E-konkurs międzyklasowy z języka angielskiego (MEKJA) różni się od innych konkursów oferowanych przez inne publiczne i niepubliczne placówki. Celem naszego konkursu jest docenienie trzech uczniów danej klasy. Nauczyciel zwany dalej Koordynatorem konkursu w danej szkole, wybiera trzech uczniów danej klasy i zgłasza je do Organizatora konkursu. Aby osiągnąć sukces w w/w konkursie trzej uczniowie, danej klasy, muszą być zmotywowani i gotowi do rywalizacji. Trójka uczniów z danej klasy walczy o średni wynik klasy. Dodatkowo trzech uczniów z najwyższymi wynikami (mogą to być uczniowie z różnych szkół) będą rywalizowali na żywo na gali finałowej w
Studio 42 w Nowym Tomyślu (główna siedziba organizatora konkursu – The Teacher Centrum Językowe)

E-konkurs międzyklasowy z języka angielskiego jest przeznaczony dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej, trzeciej gimnazjum, jak również pierwszej i drugiej klasy liceum.

 

W jaki sposób odbywa się e-konkurs?

Uczniowie rozwiązują zadania na platformie edukacyjnej (www.englishplatform.solutions). Rywalizacja ta odbywa się poza szkołą, więc w żaden sposób konkurs nie koliduje z zajęciami w szkole. Godzina rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu, jak również czas na rozwiązanie zadań jest ustalony przez organizatora.

Każda klasa rocznikowo rywalizuje między sobą tj. np. klasy szóste lub klasy trzecie gimnazjum. Zagadnienia gramatyczne lub leksykalne są wcześniej podane, organizatorzy turnieju bazują na podstawie programowej.

 

 

MEKJA 2015

MEKJA I MEKJA JUNIOR 2016

MEKJA I MEKJA JUNIOR 2017