Menu


O Mekji

- Mekja, Wszystkie

 

Czym jest e-konkurs międzyklasowy z języka angielskiego?

 

E-konkurs międzyklasowy z języka angielskiego (MEKJA) różni się od innych konkursów oferowanych przez inne placówki. Celem naszego konkursu jest docenienie każdego ucznia niezależnie od tego na jakim poziomie zaawansowania językowego dany uczeń znajduje się, aby osiągnąć sukces w w/w konkursie wszyscy uczniowie, danej klasy, muszą być zmotywowani i gotowi do rywalizacji. Zdyskwalifikowana jest klasa, w której nie weźmie udziału co najmniej 50% uczniów.

E-konkurs międzyklasowy z języka angielskiego jest przeznaczony dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej, uczniów pierwszej, drugiej i trzeciej klasy gimnazjum, jak również pierwszej i drugiej klasy liceum.

 

W jaki sposób odbywa się e-konkurs?

Uczniowie rozwiązują zadania na platformie edukacyjnej (www.englishplatform.solutions). Rywalizacja ta odbywa się poza szkołą, więc w żaden sposób konkurs nie koliduje z zajęciami w szkole. Godzina rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu, jak również czas na rozwiązanie zadań jest ustalony przez organizatora.

Każda klasa rocznikowo rywalizuje między sobą tj. np. klasy szóste lub klasy pierwsze gimnazjum. Zagadnienia gramatyczne lub leksykalne są wcześniej podane, organizatorzy turnieju bazują na podręcznikach, z których korzystają uczniowie w danej szkole.

UWAGA!

W przypadku podziału na grupy językowe (podstawową i zaawansowaną) organizator zastrzega sobie możliwość wyboru zagadnienia na przemian np.:
GRAMATYKA: w pierwszym etapie jest z grupy podstawowej, w drugim etapie z grupy rozszerzonej,co nie zmienia faktu, że dana struktura jest podana na stronie internetowej: KAFELKA ETAPY KONKURSU.
SŁOWNICTWO: organizator umieszcza wybrane słownictwo z obu podręczników (podręcznika grupy podstawowej i rozszerzonej), z konkretnych działów podanych w KAFELCE ETAPY KONKURSU.
W przypadku różnych podręczników organizator wybiera wspólne zagadnienia gramatyczne lub wybrane słownictwo przerobione we wszystkich podręcznikach. Słownictwo zostanie umieszczone w postaci pliku pdf do pobrania na stronie internetowej.

 

MEKJA 2015

MEKJA I MEKJA JUNIOR 2016